Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI

Dziecko chce być dobre, Jeśli nie umie – naucz, Jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

— Janusz Korczak, “Jak kochać dziecko”

NASZA OFERTA

Dla nauczycieli

Wykłady oraz zajęcia warsztatowe. Jak pracować z uczniem z ADFD.

Dla rodziców

Wspomaganie pracy z dziećmi. Dojrzałość szkolna. Profilaktyka i zagrożenia.

Dla uczniów

Techniki uczenia się, moje uczucia, rozwiązywanie problemu