Przejdź do treści
Strona główna » Rejony pracy

Rejony pracy

Specjaliści Poradni mają przydzielone stałe rejony działania, na które składają się placówki oświatowe z terenu powiatu łukowskiego lub stałe zadania statutowe wg posiadanych specjalizacji. W swoim rejonie działania psycholodzy i pedagodzy pracują w diadach lub triadach, w razie potrzeby ze wsparciem logopedów.

PsycholodzyPedagodzyRejon działania / przydzielone zadania
Izabela Janaszek – TalachaIwona Połeć gmina Trzebieszów
część gm. Łuków: SP Aleksandrów, SP Krynka, SP  Role, SP Strzyżew, SP Turze Rogi, SP Zalesie, SP Zarzecz Łukowski
SP Nr 5 w Łukowie
Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie
Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie
PsycholodzyPedagodzyRejon działania / przydzielone zadania
Joanna CąkałaAnna Wróblewska gm. Krzywda
gm. Wojcieszków
gm. Serokomla
SP Nr 1 w Łukowie
I LO im. T. Kościuszki w Łukowie
PsycholodzyPedagodzyRejon działania / przydzielone zadania
Emilia KlimiukWioletta Kojtych gm. Adamów
SP Nr 4 w Łukowie
ZS Nr 2 w Łukowie
PsycholodzyPedagodzyRejon działania / przydzielone zadania
Agnieszka KubiakWioletta Kojtych


Iwona Połeć
miasto i gmina Stoczek Łukowski
gm. Wola Mysłowska
IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie


SP Nr 2 w Łukowie
SP z oddz. przysposabiającymi do pracy
PsycholodzyPedagodzyRejon działania / przydzielone zadania
Barbara KubiakWioletta KojtychIwona Połeć
przedszkola z rejonu działania PoradniPrzedszkole Miejskie Nr 2, 3, 4
Przedszkole Miejskie Nr 1, 6, 7
PsycholodzyPedagodzyRejon działania / przydzielone zadania
Renata ZielińskaWioletta Kojtych


Anna Wróblewska
gm. Stanin

część gm. Łuków: SP Czerśl, SP Dąbie, SP Gołąbki, SP Gręzówka,  SP Świdry, SP Gołaszyn
SP Nr 3 w Łukowie
PsycholodzyPedagodzyRejon działania / przydzielone zadania
Joanna Cąkała  Izabela Janaszek – Talacha
Agnieszka Kubiak
Renata Zielińska

Anna Wróblewska


diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się i uczniów z ryzyka dysleksji

PsycholodzyRejon działania / przydzielone zadania
Magdalena Mojska-Sadowska

dzieci do 3-go roku życia i Przedszkola Niepubliczne

diagnoza psychologiczna dzieci z problemami wzrokowymi

diagnoza SI

diagnoza Johansena
PsycholodzyPedagodzyRejon działania / przydzielone zadania
wg miejsca zamieszkania dziecka w rejonie działania

Katarzyna Chachaj


diagnoza dzieci/ uczniów z głębokimi zaburzeniami neurorozwojowymi

diagnoza tyflopedagogiczna

diagnoza ortoptyczna

PracownikStanowisko/ specjalizacjaAdres e-mail
Bajura Agnieszkasurdologopedaabajura.ppplukow@gmail.com
Bogusz Agnieszkaneurologopeda, surdopedagog,terapeuta SIabogusz.ppplukow@gmail.com
Cąkała Joannapsychologjcakala.ppplukow@gmail.com
Chachaj Katarzynapedagog specjalny, tyflopedagog, ortoptystakchachaj.ppplukow@gmail.com
Dejryng-Pogonowska Elżbietaneurologopeda, dyrektorepogonowska.ppplukow@gmail.com
Janaszek-Talacha Izabelapsychologitalacha.ppplukow@gmail.com
Klimiuk Emiliapsychologeklimiuk.ppplukow@gmail.com
Kojtych Wiolettapedagog specjalny, terapeuta SIwkojtych.ppplukow@gmail.com
Kubiak Agnieszkapsychologakubiak.ppplukow@gmail.com
Kubiak Barbarapsychologbkubiak.ppplukow@gmail.com
Mojska-Sadowska Magdalenatyflopedagog, psycholog, terapeuta SImmojska.ppplukow@gmail.com
Połeć Iwonapedagogipolec.ppplukow@gmail.com
Skrzymowska Zofialogopeda, psychoprofilaktykzskrzymowska.ppplukow@gmail.com
Wróblewska Annapedagogawroblewska.ppplukow@gmail.com
Zielińska Renatapsychologrzielinska.ppplukow@gmail.com
Żądełek Annaneurologopeda, terapeuta SIazadelek.ppplukow@gmail.com

Opracowała: mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – dyrektor PPP w Łukowie