Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Konferencja w Poradni

Konferencja w Poradni

„Zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych w aspekcie występowania trudności szkolnych w odniesieniu do wyników badań przesiewowych Łatwiej do szkoły 2.0” – to temat organizowanej przez Poradnię konferencji, na którą w dniu wczorajszym licznie przybyli zaproszeni pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkoli i szkół z powiatu łukowskiego.

Obecni byli również rodzice dzieci i dyrektorzy przedszkoli biorących udział w autorskim projekcie pracowników poradni – Katarzyny Chachaj i Anny Żądełek – przesiewowych badań w zakresie zaburzeń funkcji wzrokowych i przetwarzania słuchowego realizowanych w ponad 140 osobowej grupie dzieci z kl.0.

Podczas konferencji pani Anna Żądełek – neurologopeda poradni, provider Neuroflow, poruszyła temat wpływu zaburzeń przetwarzania słuchowego na trudności szkolne. Natomiast pani Katarzyna Chachaj – tyflopedagog poradni, ortoptystka, przybliżyła słuchaczom występujące rodzaje wad wzroku oraz zaburzeń funkcji wzrokowych w kontekście trudności edukacyjnych.

Obie prelegentki podczas swoich wystąpień przedstawiły zestawienia wyników i wnioski z przeprowadzonych badań. Następnie w czasie przerwy kawowej uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą łukowskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, którą reprezentowała pani Joanna Kapitaniuk.

Na zakończenie konferencję uświetniła swoim wykładem pt.: “Neuroplastyczność wsparciem dla procesów nauczania i pamięci” – dr Maria Weker – dr nauk humanistycznych, neuropsycholog i neuroterapeuta, adiunkt w Zespole Neuropsychologii i Neurobiologii Instytutu Psychologii APS w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywność podczas dyskusji i wspólnie spędzony czas.