Przejdź do treści
Strona główna » Procedura współpracy i oferta zajęć » Dla rodziców

Dla rodziców

Dla rodziców


Poniżej nasza oferta zajęć dla rodziców.
Klikając w tytuł wyświetlisz szczegóły zajęć.

Dojrzałość szkolna (wykład)

Prowadzący:   mgr Iwona Połeć – pedagog

Adresaci: rodzice dzieci 5-6 letnich

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: przedszkole lub szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej,
 • uświadomienie roli rodziców w stymulowaniu rozwoju dziecka.

Zakres treściowy:

 • dojrzałość szkolna – co się na nią składa,
 • umiejętności, których warto nauczyć dziecko przed pójściem do szkoły,
 • rola rodziców w poszerzaniu wiedzy i umiejętności dziecka.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop i projektor.

Kluczowe umiejętności warunkujące sukces edukacyjny dzieci (wykład)

Prowadzący:   mgr Iwona Połeć – pedagog

Adresaci: rodzice dzieci 5-6 letnich

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy na temat zabaw dydaktycznych i warunków stymulujących rozwój dziecka.

Zakres treściowy:

 • gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka i warunkujące uzyskanie sukcesu edukacyjnego,
 • ważne zasady pracy stymulującej i korygującej rozwój dziecka.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, projektor.

Małe dzieco źle mówi (wykład)

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: rodzice, nauczyciele przedszkoli, specjaliści

Czas trwania: 1-2  godziny zegarowe

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • omówienie prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy,
 • diagnoza różnicowa najważniejszych zaburzeń mowy,
 • kierunki postępowania terapeutycznego.

Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, rzutnik.

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka (zajęcia warsztatowe)

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: rodzice, nauczyciele

Czas trwania: 4-6  godzin zegarowych

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

 Cele i zakres treściowy:

 • część teoretyczna: najważniejsze zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki; wskazówki dla nauczycieli/rodziców, jak mogą pomóc dziecku z zaburzeniami mowy; prawidłowy rozwój mowy dzieci i jej zakłócenia; poprawne a wadliwe funkcjonowanie narządów artykulacyjnych,
 • część warsztatowa: analiza prawidłowego układu narządów przy artykulacji wybranych głosek; praktyczne ćwiczenia: oddechowe, usprawniające narządy artykulacyjne (język, wargi, podniebienie miękkie), rozwijające percepcje słuchową, słuchu fonematycznego, gimnastyka narządów mowy na wesoło – propozycje dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

 Warunki współpracy:

 • pomoce: laptop, rzutnik.

Interwencja profilaktyczna wobec uczniów eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: rodzice, nauczyciele, uczniowie  szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: procedura wymaga podejmowania działań w okresie około 3 miesięcy

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicom,
 • zapobieganie problemom związanym z używanie substancji psychoaktywnych poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji,

Zakres treściowy:

 • diagnoza sytuacji i zaplanowania adekwatnych działań: rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami ucznia, współpraca z wychowawcą,
 • motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych, opartych o stanowisko szkoły (oczekiwanie zaprzestania używania),
 • zawarcie kontrakty w celu motywowania ucznia do zmiany zachowania,
 • monitorowanie kontraktu, mające na celu wspieranie zmian w zachowaniu ucznia.

Warunki współpracy:

 • realizacja procedury interwencji profilaktycznej wymaga ścisłej współpracy rodziców, szkoły i ucznia.

Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi (zajęcia warsztatowe)

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: rodzice, wychowawcy uczniów klas V – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: 2 spotkania x 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: szkoła

 Cele i zakres treściowy:

 • nawiązanie przez wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu oraz wzmacnianie ochrony uczniów w okresie dojrzewania praz zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie rodzicom wiedzy na temat prawidłowości psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem i rozwojem autonomii nastolatków; wpływu i roli rodziny w okresie dojrzewania; rodzajów środków psychoaktywnych używanych w środowiskach młodzieżowych,
 • podniesienie kompetencji rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów używania substancji psychoaktywnych przez dzieci; asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic; wspólnego wypracowania procedur z dzieckiem i zaplanowania współpracy.

 Warunki współpracy:

 • zajęcia warsztatowe z udziałem i pracą wychowawcy; metody interaktywne.

Zapraszamy do współpracy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łukowie