Przejdź do treści
Strona główna » Druki do pobrania

Druki do pobrania

Wzór 1wniosek o badanie

Wzór 2wniosek o wydanie orzeczenia

Wzór 3 – badanie pediatryczne

Wzór 4zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego

Wzór 5zaświadczenie lekarskie dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Wzór 6badanie okulistyczne

Wzór 7 wniosek dyrektora szkoły o przeprowadzenie diagnozy

Wzór 8 opinia zespołu nauczycieli o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia

Wzór 9 opinia Rady Pedagogicznej ucznia szkoły ponadpodstawowej z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Wzór 10 opinia dotycząca ucznia szkoły podstawowej z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Wzór 11 opinia szkoły – zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Wzór 12 zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Wzór 13 – opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Wzór 14 zgłoszenie na warsztaty

Wzór 15wniosek o przeprowadzenie działań wspomagających w celu jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki

Wzór 16 – zgłoszenie do udziału w zajęciach terapeutycznych