Przejdź do treści
Strona główna » Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łukowie, ul. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków, tel. 25 798 21 19, reprezentowana przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ppp_lukow@interia.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
 • przeprowadzenia procesu diagnostycznego i terapeutycznego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych),
 • wydania opinii, orzeczenia bądź stosownej dokumentacji po przeprowadzonym procesie diagnostycznym i terapeutycznym,
 • prowadzenia dokumentacji i ewidencji klientów,
 • realizacji obowiązku i prawa pracodawcy wobec osób zatrudnionych ( 9 ust. 2b RODO).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/ Pana dziecka, w tym wydania opinii i orzeczeń.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.