Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Rekrutacja do szkół średnich

Rekrutacja do szkół średnich

23 czerwca kończą się zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023. Tego dnia, ponad 1200 uczniów zakończy swoją edukację w szkołach podstawowych w powiecie łukowskim. Szkoły średnie naszego powiatu przygotowały atrakcyjną ofertę kształcenia dla wszystkich absolwentów tych szkół. Każdy z nich może wybrać kształcenie w liceum ogólnokształcącym, technikum lub szkole branżowej.

Licea ogólnokształcące proponują kształcenie w klasach o profilach ścisłych, biologiczno-chemicznych i humanistycznych.

Technika kształcą w wielu zawodach np. informatyk, programista, elektryk, ekonomista, handlowiec, hotelarz, kelner, żywienie, logistyk, spedytor, odnawialne źródła energii, leśnik, architekt krajobrazu i innych. Szkoły branżowe kształcą kierowców, mechaników, elektromechaników, fryzjerów, kucharzy. Oferują również naukę w klasach wielozawodowych.

Oferta naszych szkół obejmuje także różnorodne i atrakcyjne innowacje. Wśród nich klasy mundurowe w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym i Stoczku Łukowskim czy grafika 3D i projektowanie gier komputerowych w Zespole Szkół w Adamowie.

Zachęcamy wszystkich absolwentów szkół podstawowych do kontynuacji nauki w szkołach średnich naszego powiatu. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie interesującą go szkołę i profil kształcenia.

Przypominamy, że rekrutacja do szkół średnich naszego powiatu odbywa się w sposób elektroniczny. Aby zalogować się do systemu naboru wystarczy otworzyć serwis internetowy Powiatowego Zespołu Oświatowego pod adresem: pzo.lukow.pl/rekrutacja.

Pamiętajmy, że do dnia 23 czerwca można jeszcze dokonywać wyboru szkół i klas, w których chcemy się uczyć. Dokonując wyboru, na początku wybieramy klasy o najwyższej preferencji i kolejne o niższych preferencjach. Możemy wybrać maksymalnie 3 szkoły i w każdej z nich dowolną ilość oddziałów. Do szkoły, którą wybraliśmy, jako pierwszą składamy, wydrukowany z systemu naboru i podpisany, wniosek o przyjęcie do szkoły.

18 lipca szkoły średnie opublikują listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

Wszyscy zakwalifikowani, do dnia 21 lipca potwierdzają podjęcie nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani składając w tej szkole oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu szkoły podstawowej.

24 lipca szkoły średnie opublikują listę przyjętych i listę wolnych miejsc.

Szkoły naszego powiatu czekają na Was, do zobaczenia!