Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Informacja o ofercie wsparcia szkół i placówek w sytuacji powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

Informacja o ofercie wsparcia szkół i placówek w sytuacji powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

Szanowni Państwo dyrektorzy placówek oświatowych
z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, szczególnie w sytuacji powrotu uczniów do nauki stacjonarnej, oferuje szereg form wsparcia skierowanych do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

W ramach realizacji naszych zadań statutowych specjaliści Poradni gotowi są do realizowania na terenie Państwa placówek tych form wsparcia, które wynikać będą z rozpoznanych przez Państwa potrzeb, w szczególności: działań interwencyjnych, mediacyjnych, wsparcia szkoleniowego nauczycieli i specjalistów oraz indywidualnych porad i konsultacji. W miarę stabilizowania się sytuacji epidemicznej możliwe będzie uaktywnienie zajęć realizowanych bezpośrednio z dziećmi / uczniami, np. zajęć profilaktycznych, integracyjno-adaptacyjnych, dotyczących technik uczenia się oraz spotkań z rodzicami.

Z naszą szczegółową ofertą pomocy i wsparcia możecie Państwo zapoznać się na naszej stronie internetowej www.poradnia.lukow.pl w zakładce „Procedura współpracy i oferta zajęć”.

Naszą aktywność w terenie podejmujemy na Państwa wniosek kierowany do dyrektora Poradni. Na stronie internetowej poradni w zakładce „Druki do pobrania” znajdziecie Państwo wzór wniosku o przeprowadzenie działań wspomagających w celu poprawy jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki, który pomoże doprecyzować rozpoznane przez Państwa potrzeby w zakresie wsparcia przez Poradnię.

W celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu ze specjalistami Poradni w zakładce „Rejony pracy” umieszczono wykaz adresów e-mail do wszystkich pracowników merytorycznych Poradni oraz informację wskazującą specjalistów sprawujących pieczę nad organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Państwa placówkach wg przydzielonego rejonu lub posiadanych specjalizacji. Zachęcam do indywidualnych kontaktów i korzystania z porad lub konsultacji.

Mam nadzieję, że przekazane informacje ułatwią Państwu planowanie działań w przyszłym roku szkolnym i przyczynią się do dobrej współpracy z Poradnią.

 

Dyrektor PPP w Łukowie

mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska