Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Zaburzenia karmienia a terapia logopedyczna

Zaburzenia karmienia a terapia logopedyczna

W dniu 16 stycznia 2024r., w ramach Sieci Współpracy, odbyło się kolejne spotkanie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie ze specjalistami pracującymi w placówkach oświatowych powiatu łukowskiego.

Tematem poruszonym przez panią Annę Żądełek – neurologopedę i panią Renatę Zielińską – psychologa były zaburzenia karmienia oraz ich wpływ na rozwój mowy oraz sfery emocjonalno-społecznej dziecka. 

W trakcie spotkania szczegółowo omówiono m.in. w jaki sposób nieprawidłowa budowa anatomiczna czy zaburzenia sensoryczne oraz błędy popełniane podczas rozszerzania diety dziecka przyczyniają się do występowania zaburzeń karmienia. Ważnym elementem szkolenia było także podkreślenie, że na przebieg i skuteczność prowadzonej terapii (nie tylko terapii karmienia) ogromny wpływ ma responsywność terapeuty, która ułatwia zbudowanie sojuszu terapeutycznego z rodzicami dziecka.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.