Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022r.

Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022r.

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie w minionym roku kalendarzowym zrealizowano szereg programów profilaktycznych dofinansowanych ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich celem było propagowanie wspierających postaw rodzicielskich, pozytywnych relacji w rodzinie oraz wzmacnianie kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dzieci i młodzieży. Wsparciem zostały objęte osoby z grup ryzyka doświadczające trudności o różnym nasileniu, działania były też skierowane do ogólnej populacji w ramach profilaktyki uniwersalnej. Zrealizowane programy to:

 • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”  czyli warsztaty dla rodziców realizowane od wielu lat przez Zofię Skrzymowską. Wyposażenie opiekunów w umiejętności wychowawcze oraz zmiana postaw skutecznie minimalizują występowanie zachowań problemowych.
 • „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” to propozycja dla dzieci w wieku 8-12 lat. W programie dzieci są uczone, że mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób spostrzegają i interpretują różne wydarzenia ze swojego życia. Od tych interpretacji zależy ich odporność na stres, poczucie siły, własnej wartości. Najważniejsze w programie jest dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, wytrwałość, życzliwość, wdzięczność i optymizm.  Program realizowały Joanna Cąkała i Agnieszka Kubiak.
 • „Przyjaciele Zippiego” to program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym. Pozwala na wyposażenie uczestników w umiejętności pozwalające radzić sobie w sytuacjach trudnych, nawiązywać satysfakcjonujące relacje z innymi
  i unikać zachowań ryzykownych.  Zajęcia realizowały Katarzyna Chachaj i Agnieszka Kubiak.
 • „Wyspa zabaw” to autorski program dla dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym ukierunkowany na rozwój umiejętności zabawy, nawiązywania relacji rówieśniczych, kształtowania poczucia własnej wartości i sprawczości. Został zrealizowany przez Magdalenę Mojską-Sadowską i Iwonę Połeć.
 • „Razem być” przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII doświadczających trudności
  w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnictwo w programie to szansa dla młodych ludzi na wyjście z izolacji i nawiązanie wspierających relacji z rówieśnikami. Również został przez Magdalenę Mojską-Sadowską i Iwonę Połeć.
 • „Wideotrening komunikacji”  to metoda rozwijająca i doskonaląca prowadzenie skutecznej komunikacji rodziców z dziećmi oraz udanej interakcji. Opiera się
  na przekonaniu, że dobre relacje są fundamentem rodziny, a jakość kontaktu z osobami znaczącymi warunkuje prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka. Został przeprowadzony przez Magdalenę Mojską-Sadowską.
 • „Więzi i mosty” to program wyjazdowy skierowany do całych rodzin, które zyskały bezpieczną przestrzeń do wyrażania własnych stanów emocjonalnych i potrzeb, poznawania swoich mocnych i słabych stron.  Zaplanowana została praca warsztatowa
  z rodzicami oraz organizacja zajęć dla dzieci rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Realizatorami były Elżbieta Dejryng-Pogonowska, Justyna Goławska, Magdalena Mojska-Sadowska, Iwona Połeć.

Z pozyskanych środków we współpracy z Fundacją Jana Chrzciciela zrealizowaliśmy także spotkanie profilaktyczne „Naprawdę wolni”. Przedsięwzięcie to realizowane było na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie, a wzięło w nim udział ok. 200 uczniów klas VIII z łukowskich szkół podstawowych. Realizatorami ze strony poradni byli Barbara Kubiak, Agnieszka Kubiak i Elżbieta Dejryng-Pogonowska.

            Za otrzymane z MKRPA wsparcie finansowe udało się zakupić wiele pomocy i materiałów potrzebnych do realizacji zajęć. Przede wszystkim jednak uzyskane fundusze umożliwiły nam zorganizowanie dzieciom wielu alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W roku 2022 dzieci pod naszą opieką odwiedziły wiele ciekawych miejsc:

 • Teatr Małego Widza, Manufaktura Czekolady, Kosmos Discovery w Warszawie w ramach programu „ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „ Przyjaciele Zippiego”
 • Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie oraz Zwierzyniec Eurostruś w Borzychach w ramach programu „ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „ Przyjaciele Zippiego”
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Wiosenny Wiatr” w Woskrzenicach Małych, Multicentrum w Białej Podlaskiej dla uczestników „ Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „ Przyjaciele Zippiego”
 • „Mały Inżynier”, „ Kulinarne Poddasze” w Siedlcach dla dzieci z „ Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „ Przyjaciele Zippiego”
 • Fortyfikacja Twierdzy w Zamościu, „Szlak Szumów” wzdłuż rzek Tanew i Jeleń, „Park Żywiołów” w Budach. Wyjazd na Roztocze dla dzieci i ich rodziców realizowany był w ramach programu „Więzi i mosty”
 • Centrum pieniądza NBP i Teatr Rampa w Warszawie dla uczestników warsztatów „ Więzi i mosty”
 • Wyjazd w Góry Świętokrzyskie dla dzieci z programu „ Razem być”.

Pieniądze pozyskane z funduszy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozwoliły także na zaproszenie gości bezpośrednio na zajęcia realizowane w poradni. Odwiedziła nas Pani Edyta Sak z Regionalnego Muzeum w Łukowie i zapoznała z tradycyjnymi technikami wykonywania ozdób choinkowych oraz Pani Agata Kwaśna-Nowak z Lala Las pod okiem, której dzieci wykonały aromatyczną, ziołową sól i kulę do kąpieli.

            Organizowane przez nas zajęcia profilaktyczne przyczyniają się do budowania  i wzmacniania czynników chroniących dzieci przed różnymi zagrożeniami współczesnego świata oraz wzmacniają kompetencje wychowawcze rodziców. Dzięki  naszym  przedsięwzięciom dzieci mogą doświadczyć zupełnie nowych dla nich rzeczy, zwiedzić ciekawe miejsca, poszerzyć wiedzę, ale przede wszystkim przeżyć chwile radości i beztroski w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Liczymy na dalszą owocną współpracę z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kolejnych latach.