Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Tydzień wyboru drogi kształcenia

Tydzień wyboru drogi kształcenia

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne działanie w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10!”, służące pomocy przyszłym absolwentom szkół podstawowych w wyborze dalszego etapu kształcenia – „Tydzień wyboru drogi kształcenia”, który odbędzie się w dniach od 7 do 11 marca 2022 r..


W ramach tej akcji dajemy uczniom klas VIII szkoły podstawowej i ich rodzicom możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Uczniowie i ich rodzice będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Proponowana sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 7 do 11 marca 2022r., w godzinach od 14.00 do 18.00.
Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

  1. 781 701 533
  2. 500 303 388
  3. 509 731 851
  4. 736 231 037
  5. 883 848 356
  6. 533 315 190
  7. 668 356 436

Dyżur specjalisty w PPP w Łukowie pod numerem telefonu 600 341 866.

Zapraszamy w szczególności Uczniów klas VIII oraz ich Rodziców do kontaktu.
Chcemy także poinformować Państwa o wsparciu dla uczniów i ich rodziców, które podjęliśmy poprzez przygotowanie i zamieszczenie na stronie lubelskiego kuratorium oświaty informatora o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023, przy pomocy którego wyszukać można szkoły/klasy/zawody w województwie lubelskim, wraz z materiałami promującymi. Zachęcamy do korzystania z tej wyszukiwarki pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php.
W ramach proponowanej akcji „Tydzień wyboru drogi kształcenia”, w dniach i godzinach podanych wyżej będą dyżurować także doradcy zawodowi/osoby odpowiadające za rekrutację w szkołach kształcących w zawodach. Uczniowie i rodzice zainteresowani bezpośrednio szkołą lub zawodem, będą mogli dzwonić wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych.
Zapraszamy do skorzystania z tych możliwości.