Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Światowa Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Światowa Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Od początku listopada Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie wzięła udział w światowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej, by chronić najmłodszych. Akcja ta realizowana jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Koordynacją polskich działań zajmuje się Fundacja PO DRUGIE.

Nasza poradnia dołączyła do Kampanii 19 dni, by wnieść choć malutką cegiełkę w tak ważną akcję. Jest to głos naszego sprzeciwu przeciwko przemocy i apel, aby nie być obojętnym na krzywdę dzieci i młodzieży.

Działania pracowników poradni obejmowały opracowanie materiału informacyjno-edukacyjnego dla kadry pedagogicznej dotyczącego sposobu minimalizowania przemocy rówieśniczej obserwowanej w szkołach. Materiał ten w wersji elektronicznej przesłaliśmy do wszystkich szkół w rejonie naszego działania.

Byliśmy aktywni w mediach społecznościowych zamieszczając na stronie Facebooka https://www.facebook.com/ppp.lukow materiały promujące akcję.

Zwieńczeniem udziału w Kampanii były zajęcia profilaktyczne prowadzone z dziećmi na terenie poradni. Celem spotkania było uświadamianie, że poczucie bezpieczeństwa i sprzeciw wobec tego, by ktokolwiek żył w strachu jest ważnym zadaniem nas wszystkich. Podczas zajęć z małych skrawków papieru dzieci wspólnie wykonały wielkie, pomarańczowe serce. Tak jak stworzone zostało ogromne, pomarańczowe serce kawałek po kawałku, tak każdy z nas może dorzucać swój sprzeciw i głos przeciwko przemocy. Taka jedna cegiełka zaczyna tworzyć całość.