Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Roczne sprawozdanie finansowe 2018

Roczne sprawozdanie finansowe 2018

Roczne sprawozdania finansowe 2018

Sprawozdania finansowe za rok 2018 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie (https://pzolukow.bip.gov.pl) w zakładce: sprawozdania finansowe.
Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Łukowskiego, której zadaniem jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łukowski.