Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Program przesiewowych badań profilaktycznych „Łatwiej do szkoły”

Program przesiewowych badań profilaktycznych „Łatwiej do szkoły”

Informujemy, że od października 2023 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie uruchamia autorski program przesiewowych badań profilaktycznych „Łatwiej do szkoły 2.0” realizowany przez pracowników poradni, mgr Katarzynę Chachaj – tyflopedagoga, ortoptystę, mgr Annę Żądełek – neurologopedę oraz mgr Agnieszkę Bogusz – neurologopedę, surdopedagoga.

Projekt skierowany jest do publicznych szkół i przedszkoli mających swoją siedzibę w Łukowie. Badaniem będą objęte dzieci z klas „0”. Specjaliści poradni nieodpłatnie wykonają przesiewowe badania ortoptyczne (wzroku) oraz badania przetwarzania słuchowego (z wykorzystaniem metody Neuroflow). Po badaniach rodzice dzieci otrzymają informację o wynikach i będą mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznej, indywidualnej konsultacji w poradni. Wiosną 2024r. na podstawie uzyskanych wyników badań planujemy opracowanie i udostępnienie raportu podsumowującego realizowany program.

Placówka biorąca udział w projekcie jest zobowiązana zapewnić pomieszczenia do badania:

  1. Badanie ortoptyczne – długość sali minimum 3m, pełne oświetlenie.
  2. Badanie słuchu fizycznego – ciche, odizolowane pomieszczenie z dwoma krzesłami.
  3. Badanie przetwarzania słuchowego – ciche odizolowane pomieszczenie ze stolikiem, dwoma krzesłami i dostępem do prądu.

Placówki będą zobowiązane do uzyskania zgód na wykonanie badań przesiewowych oraz kart z informacją od rodziców. Placówka nie organizuje żadnego sprzętu. Przewidywany czas badania jednego dziecka ok. 20 – 30 minut.

       W przypadku zainteresowania udziałem w programie szkoły lub przedszkola prosimy o złożenie do dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie zapotrzebowania na realizację przedsięwzięcia w placówce ze wskazaniem danych osoby do kontaktu, w celu ustalenia szczegółów wykonania badań.