Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Informacja o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez PPP w Łukowie

Informacja o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez PPP w Łukowie

Informacja o ograniczeniu w wykonywaniu zadań

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łukowie

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz osób korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w Poradni informuję, że:

1.  Do dnia 24 maja 2020r. wprowadza się następujące zmiany w zasadach przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie:

a) Zawiesza się bezpośrednie realizowanie wszystkich zadań diagnostycznych oraz terapeutycznych na terenie Poradni.

b) Pracownicy merytoryczni prowadzą pracę zdalną w możliwie dostępnej formie, tj. poprzez: telefoniczne wsparcie psychologiczne, konsultacje i porady telefoniczne, działania edukacyjne z wykorzystaniem kontaktu mailowego i stron internetowych.

c) Ograniczona jest bezpośrednia obsługa klientów, z wyłączeniem spraw wnoszonych do Zespołu Orzekającego.

d) Sprawy należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, faxem oraz poprzez pocztę elektroniczną.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, w przypadkach wyjątkowych, dopuszcza się, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, bezpośredni kontakt z klientem po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym Poradni oraz uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.