Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Informacja dla Dyrektorów placówek oświatowych z rejonu działania PPP w Łukowie

Informacja dla Dyrektorów placówek oświatowych z rejonu działania PPP w Łukowie

             Rozpoczynający się rok szkolny 2020/21 stawia placówkom oświatowym szczególne wyzwania wynikające z konieczności wdrożenia obostrzeń sanitarnych w związku z występowaniem COVID-19. Ze względów epidemiologicznych znacząco zmienił się sposób funkcjonowania także  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie, w tym warunki prowadzenia badań diagnostycznych, terapii, konsultacji. Zmuszeni jesteśmy również zmodyfikować i ograniczyć różne formy działań wspomagających przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w terenie naszego działania.

            Informuję, że w ramach realizacji naszych zadań statutowych specjaliści Poradni gotowi są do realizowania na terenie Państwa placówek tych form wsparcia, które wynikać będą z rozpoznanych przez Państwa potrzeb, w szczególności: działań interwencyjnych, mediacyjnych, wsparcia szkoleniowego nauczycieli i specjalistów oraz indywidualnych porad i konsultacji. W miarę stabilizowania się sytuacji epidemicznej możliwe będzie uaktywnienie zajęć realizowanych bezpośrednio z dziećmi / uczniami, np. zajęć profilaktycznych, dotyczących technik uczenia się oraz spotkań z rodzicami, jedynie wówczas, gdy uznacie Państwo, że ich przeprowadzenie w Waszej placówce jest niezbędne.

            Naszą aktywność w terenie podejmujemy na Państwa wniosek kierowany do dyrektora Poradni. Przed złożeniem zapotrzebowania proszę o zapoznanie się z procedurą współpracy i ofertą zajęć zamieszczoną na naszej stronie internetowej www.poradnia.lukow.pl. W zakładce “Druki do pobrania” znajdziecie Państwo wzór wniosku o przeprowadzenie działań wspomagających w celu poprawy jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki, który pomoże doprecyzować rozpoznane przez Państwa potrzeby w zakresie wsparcia przez Poradnię. W celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu ze specjalistami Poradni w zakładce “Rejony pracy” umieszczono wykaz adresów e-mail do wszystkich pracowników merytorycznych Poradni oraz informację wskazującą specjalistów sprawujących pieczę nad organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Państwa placówkach wg przydzielonego rejonu lub posiadanych specjalizacji. Zachęcam do indywidualnych kontaktów i korzystania z porad lub konsultacji.

            Korzystając z okazji informuję, że w związku z odejściem na emeryturę wieloletniego pracownika Poradni w naszej ofercie w bieżącym roku szkolnym nie uwzględniamy realizacji grupowych form wsparcia uczniów i rodziców z obszaru doradztwa zawodowego. Możliwe będzie skorzystanie z pomocy doradcy w trakcie indywidualnych badań, porad lub konsultacji realizowanych jedynie na terenie Poradni.

            Mam nadzieję, że przekazane informacje ułatwią Państwu planowanie działań i przyczynią się do dobrej współpracy z Poradnią.

 

 Dyrektor PPP w Łukowie

mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska