Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Drodzy Uczniowie klas VIII!

Drodzy Uczniowie klas VIII!

Zbliża się czas wyboru szkoły ponadpodstawowej. Osobom, które wybierają się do szkoły branżowej, a urodziły się w 2009 roku przypominamy o konieczności uzyskania opinii z PPP o udzielenie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego. Opinia ta będzie Wam potrzebna do podpisania umowy z pracodawcą na realizację praktyki zawodowej. Musicie ją mieć gotową na dzień 1 września. Zapraszamy do składania wniosków niezwłocznie od momentu uzyskania pełnej dokumentacji.

Dokumenty, które należy dostarczyć do badania:

1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,

3. wniosek o przeprowadzenie badań podpisany przez rodziców.

Poniżej linki do stron internetowych szkół z powiatu łukowskiego, w których możecie kontynuować naukę po szkole podstawowej:

www.1lo.lukow.pl

www.4lo-lukow.pl

www.zs1.lukow.pl

www.zs2.lukow.pl

www.zs3.lukow.pl

www.adamow.home.pl

www.zsstoczek.edupage.org

www.zsradoryz.pl

www.rszlukow.ns48.pl

Ze szczegółami naboru do szkół ponadpodstawowych można zapoznać się na stronie www.pzo.pl w zakładce REKRUTACJA.

mgr Anna Żądełek – logopeda, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łukowie.