Rejony pracy

 

ORGANIZACJA PRACY DIAGNOSTYCZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŁUKOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 

Specjaliści Poradni mają przydzielone stałe rejony działania, na które składają się placówki oświatowe z terenu powiatu łukowskiego lub stałe zadania statutowe wg posiadanych specjalizacji. W swoim rejonie działania psycholodzy i pedagodzy pracują w diadach lub triadach, w razie potrzeby ze wsparciem logopedów.

 

Psycholodzy Pedagodzy Rejon działania/ przydzielone zadania
Izabela Janaszek-Talacha Iwona Połeć – gm. Trzebieszów,

– część gm. Łuków: SP Aleksandrów, SP Krynka, SP  Role, SP Strzyżew, SP Turze Rogi, SP Zalesie, SP Zarzecz Łukowski

– SP Nr 5 w Łukowie

– Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie

– Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie

Joanna Cąkała Anna Wróblewska – gm. Krzywda

– gm. Wojcieszków

– gm. Serokomla

– SP Nr 1 w Łukowie

– I LO im. T. Kościuszki w Łukowie

Emilia Klimiuk Wioletta Kojtych – gm. Adamów

– SP Nr 4 w Łukowie

– ZS Nr 2 w Łukowie

Agnieszka Kubiak Wioletta Kojtych – miasto i gmina Stoczek Łukowski

– gm. Wola Mysłowska

– IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie

Iwona Połeć – SP Nr 2 w Łukowie

– SP z oddz. przysposabiającymi do pracy

Barbara Kubiak   – przedszkola z rejonu działania Poradni:
Wioletta Kojtych – Przedszkole Miejskie Nr 2, 3, 4
Iwona Połeć – Przedszkole Miejskie Nr 1, 6, 7
Renata Zielińska Wioletta Kojtych – gm. Stanin
Anna Wróblewska – część gm. Łuków: SP Czerśl, SP Dąbie, SP Gołąbki, SP Gręzówka,  SP Świdry, SP Gołaszyn

– SP Nr 3 w Łukowie

J.Cąkała

I.Janaszek-Talacha

A.Kubiak

R.Zielińska

Anna Wróblewska – diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się i uczniów z ryzyka dysleksji

 

 

 

Magdalena Mojska-Sadowska

– dzieci do 3-go roku życia i Przedszkola Niepubliczne

– diagnoza psychologiczna dzieci z problemami wzrokowymi

– diagnoza SI

– diagnoza Johansena

wg miejsca zamieszkania dziecka w rejonie działania Katarzyna Chachaj – diagnoza dzieci/ uczniów z głębokimi zaburzeniami neurorozwojowymi

– diagnoza tyflopedagogiczna

– diagnoza ortoptyczna

Logopedzi:

Agnieszka Bajura – diagnoza logopedyczna/ surdologopedyczna, doradztwo zawodowe

Agnieszka Bogusz – diagnoza logopedyczna/ neurologopedyczna, diagnoza sudropedagogiczna, diagnoza SI

Elżbieta Dejryng-Pogonowska – diagnoza logopedyczna/ neurologopedyczna

Zofia Skrzymowska – diagnoza logopedyczna

Anna Żądełek – diagnoza logopedyczna/ neurologopedyczna, diagnoza SI, doradztwo zawodowe

 
 

Adresy poczty elektronicznej specjalistów poradni

 

Pracownik Stanowisko/ specjalizacja Adres e-mail
Bajura Agnieszka

 

surdologopeda abajura.ppplukow@gmail.com
Bogusz Agnieszka neurologopeda, surdopedagog,terapeuta SI abogusz.ppplukow@gmail.com
Cąkała Joanna

 

psycholog jcakala.ppplukow@gmail.com
Chachaj Katarzyna pedagog specjalny, tyflopedagog, ortoptysta kchachaj.ppplukow@gmail.com
Dejryng-Pogonowska Elżbieta neurologopeda, dyrektor epogonowska.ppplukow@gmail.com
Janaszek-Talacha Izabela psycholog italacha.ppplukow@gmail.com

 

Klimiuk Emilia

 

psycholog eklimiuk.ppplukow@gmail.com
Kojtych Wioletta

 

pedagog specjalny, terapeuta SI wkojtych.ppplukow@gmail.com
Kubiak Agnieszka

 

psycholog akubiak.ppplukow@gmail.com
Kubiak Barbara

 

psycholog bkubiak.ppplukow@gmail.com
Mojska-Sadowska Magdalena tyflopedagog, psycholog, terapeuta SI mmojska.ppplukow@gmail.com
Połeć Iwona

 

pedagog ipolec.ppplukow@gmail.com
Skrzymowska Zofia logopeda, psychoprofilaktyk

 

zskrzymowska.ppplukow@gmail.com
Wróblewska Anna

 

pedagog awroblewska.ppplukow@gmail.com
Zielińska Renata

 

psycholog rzielinska.ppplukow@gmail.com
Żądełek Anna

 

neurologopeda, terapeuta SI azadelek.ppplukow@gmail.com

 

 

Opracowała: mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – dyrektor PPP w Łukowie