Dla uczniów

ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE

Prowadzący:      mgr Anna Wróblewska – pedagog

mgr Joanna Cąkała – psycholog

mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

 

Adresaci: uczniowie szkoły podstawowej

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne (zajęcia warsztatowe)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • lepsze poznanie się uczniów,
 • budowanie empatii,
 • integracja zespołu klasowego.

Zakres treściowy:

 • możliwość zaprezentowania siebie, swoich mocnych stron,
 • zabawy grupowe zachęcające do współpracy,
 • udzielanie przez uczniów informacji pozytywnych sobie nawzajem.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, kredki, długopisy dla każdego ucznia.

TECHNIKI UCZENIA SIĘ

Prowadzący:   mgr Anna Wróblewska – pedagog

mgr Wioletta Kojtych – pedagog

mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

Adresaci: uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 2 – 3 godziny lekcyjne (zajęcia warsztatowe)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • wzrost wiedzy uczniów na temat sprawnego uczenia się,
 • poznanie technik bazujących na skojarzeniach, ułatwiających zapamiętywanie nowych treści (mnemotechniki),
 • wzrost motywacji do nauki.

Zakres treściowy:

 • wiedza na temat praw rządzących pamięcią,
 • poznawanie sposobów uczenia się w zależności od typu systemu sensorycznego (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy),
 • omówienie warunków sprzyjających koncentracji uwagi, wykonywanie ćwiczeń stymulujących zdolność koncentracji,
 • przekazanie wiedzy na temat strategii pamięciowych, możliwość przećwiczenia ich przez uczniów.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, kredki, długopisy dla każdego ucznia.

KIEDY MÓWIĆ NIE? – zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

Prowadzący:   mgr Anna Wróblewska – pedagog

Adresaci: dzieci 6-letnie oraz klasy I SP

Czas trwania: cykl 3 x 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • ukazanie typowych sytuacji, w których dziecko może być narażone na wykorzystanie, z silnym podkreśleniem prawa i obowiązku dziecka do powiedzenia „NIE”,
 • utrwalenie poznanych wiadomości i postaw w postaci obrazków, zagadek, rebusów,

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • białe kartki A4, kredki.

MOJE UCZUCIA – zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

Prowadzący:   mgr Anna Wróblewska – pedagog

Adresaci: dzieci 6-letnie i klasy IV SP

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: przedszkole, szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć,
 • kojarzenie uczuć z różnymi sytuacjami,
 • uświadomienie sobie jak ludzie ujawniają przejawiane uczucia.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4.

SKUTECZNA KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Prowadzący:   mgr Anna Wróblewska – pedagog

Adresaci: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (zajęcia warsztatowe)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, lepszego rozumienia siebie i innych ludzi,
 • uświadomienie znaczenia zachowań asertywnych dla właściwej komunikacji,
 • wyrabianie zdolności opanowywania i przezwyciężania złości oraz agresji,
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów,
 • nawiązywanie nieagresywnych kontaktów,
 • obserwowanie dobrych stron charakteru kolegów i własnego.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, długopisy dla każdego ucznia.

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE DLA UCZNIÓW DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W SZKOLE

Prowadzący:   mgr Anna Wróblewska – pedagog

mgr Iwona Kabat – psycholog

Adresaci: uczniowie szkoły podstawowej

Czas trwania: cykl 3 x 2 godziny zegarowe (zajęcia warsztatowe)

Miejsce realizacji: poradnia

Cele i zakres treściowy:

 • integracja grupy,
 • o zjawisku przemocy,
 • relacje i poczucie własnej wartości,
 • asertywność,
 • relaksacja.

Warunki współpracy:

 • wypełnienie przez rodziców arkusza obserwacji.

PROFILAKTYKA TRUDNOŚCI EMOCJONALNYCH

Prowadzący:   mgr Joanna Cąkała – psycholog

Adresaci: uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 2  godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i  zakres treściowy:

 • uświadomienie uczniom, że nie emocji złych i dobrych,
 • poznanie sposobów radzenia sobie z uczuciami,
 • uświadomienie ważności pilnowania swoich granic.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, długopisy dla każdego ucznia.

BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ! – zajęcia profilaktyczne

Prowadzący:   mgr Joanna Cąkała – psycholog

mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

Adresaci: uczniowie szkoły podstawowej

Czas trwania: 2  godziny lekcyjne (zajęcia warsztatowe)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat problemu dokuczania.
 • większe poczucie sprawstwa i świadomość możliwości radzenia sobie z dokuczaniem zarówno przez osoby jej doświadczające, jak i w grupie świadków.
 • kształtowanie postawy empatii.

Zakres treściowy:

 • przedstawienie problemu dokuczania, konsekwencji takich zachowań,
 • sposoby radzenia sobie z dokuczaniem,
 • czy dokuczanie może być zabawą? Kim jest dobry kumpel i jak się nim stać.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, kredki, długopisy dla każdego ucznia,
 • sprzęt do wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

mgr Wioletta Kojtych – pedagog

Adresaci: uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 4  godziny lekcyjne jednorazowo lub 2 x 2 godziny lekcyjne (zajęcia warsztatowe)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • kształtowanie umiejętności współpracy uczniów pomiędzy sobą,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • zapoznanie uczniów za pomocą metod aktywnych z kryteriami dobrej komunikacji,
 • lepsza umiejętność rozpoznawania i nazywania swoich emocji w równych sytuacjach,
 • kształtowanie kompetencji w zakresie nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.

Zakres treściowy:

 • zabawy integrujące zespół, zabawy grupowe zachęcające do współpracy,
 • komunikacja: umiejętność słuchania, wyrażania uczuć, komunikat w języku „JA”,
 • zachowania asertywne,
 • umiejętność zachowania się w sytuacji konfliktowej.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas całych zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, kredki, długopisy dla każdego ucznia.

ROZPOZNAWANIE UCZUĆ I ASERTYWNE SPOSOBY ICH WYRAŻANIA

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

mgr Wioletta Kojtych – pedagog

Adresaci: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 2  godziny lekcyjne  (zajęcia warsztatowe)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • lepsze poznanie emocji przeżywanych w równych sytuacjach oraz zdolność ich nazywania,
 • lepsza umiejętność bezpiecznego wyrażania przykrych uczuć, zwłaszcza złości i agresji,
 • zapoznanie z komunikatem w języku JA.

Zakres treściowy:

 • mapa uczuć,
 • sposoby radzenia sobie z frustracją, nieprzyjemnymi uczuciami,
 • komunikat „Ja” i trenowanie tej formy komunikacji.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas całych zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, kredki, długopisy dla każdego ucznia.

DLACZEGO MARIA JEST „TAKA”? – zajęcia klasowe dotyczące problematyki osób ze spektrum autyzmu.

Prowadzący:   mgr Agnieszka Kubiak – psycholog

mgr Joanna Cąkała – psycholog

Adresaci: uczniowie klas I – VIII szkoły podstawowej

Czas trwania: 2  godziny lekcyjne  (zajęcia warsztatowe)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • przekazanie podstawowych informacji czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • zapoznanie uczniów z charakterystycznymi cechami osób z autyzmem (relacje społeczne, komunikowanie się, zachowania, upodobania osób z autyzmem),
 • kształtowanie postawy akceptacji wobec ucznia, który zachowuje się odmiennie.

Zakres treściowy:

 • charakterystyka funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu i trudności z jakimi się borykają,
 • w jaki sposób można pomóc takiej osobie?
 • różnorodność osób ze spektrum autyzmu.

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas całych zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, kredki, długopisy dla każdego ucznia,
 • sprzęt do wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

ZAJĘCIA STYMULUJĄCO-RELAKSACYJNE metodą Weroniki Sherborne

Prowadzący:   mgr Wioletta Kojtych – pedagog

Adresaci: dziecko wraz z rodzicami

Czas trwania: 2  miesiące – spotkania 30-minutowe 1 raz w tygodniu

Miejsce realizacji: poradnia

Cele i zakres treściowy:

 • pogłębienie relacji rodzice – dziecko, dziecko – rodzice,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej.

Warunki współpracy:

 • obecność mamy lub taty.

NIE DAJ ZŁOŚCI SOBĄ RZĄDZIĆ!

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: uczniowie klas II – III szkoły podstawowej

Czas trwania: cykl 3  spotkań po 1 godzinie lekcyjnej

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • oswojenie i zrozumienie doświadczanych emocji,
 • budowanie umiejętności wyrażania złości.

Zakres treściowy:

 • „Instrukcja obsługi złości” – przedstawienie praktycznych sposobów radzenia sobie z uczuciem złości,
 • zabawy i ćwiczenia pomagające lepiej poznawać złość w kontekście innych emocji.

Warunki współpracy:

 • współdziałanie z wychowawcą w przygotowaniu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć.

INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA WOBEC UCZNIÓW EKSPERYMENTUJĄCYCH Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI

Prowadzący:   mgr Izabela Janaszek-Talacha – psycholog

Adresaci: uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele, rodzice

Czas trwania: procedura wymaga podejmowania działań w okresie około 3 miesięcy

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i jego rodzicom,
 • zapobieganie problemom związanym z używanie substancji psychoaktywnych poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji,

Zakres treściowy:

 • diagnoza sytuacji i zaplanowania adekwatnych działań: rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami ucznia, współpraca z wychowawcą,
 • motywowanie ucznia do uczestniczenia w działaniach interwencyjnych, oparte o stanowisko szkoły (oczekujące zaprzestania używania),
 • zawarcie kontrakty w celu motywowania ucznia do zmiany zachowania,
 • monitorowanie kontraktu, mające na celu wspieranie zmian w zachowaniu ucznia.

Warunki współpracy:

 • realizacja procedury interwencji profilaktycznej wymaga ścisłej współpracy rodziców, szkoły i ucznia.

ROZPOZNAJE SWOJE PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE. WYBIERAM SZKOŁĘ I ZAWÓD.

Prowadzący:   mgr Renata Okoń – psycholog

Adresaci: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum

Czas trwania: 3  godziny lekcyjne  (zajęcia warsztatowe)

Miejsce realizacji: szkoła

Cele i zakres treściowy:

 • przygotowanie uczniów do optymalnego i odpowiedzialnego planowania swojej ścieżki kariery i trafnego wyboru dalszej nauki,
 • poznawanie siebie (uzdolnienia, zainteresowania, kompetencje społeczne, predyspozycje zawodowe),
 • świat zawodów (charakterystyka zawodów, drogi zdobywania zawodów, próba zobaczenia siebie w wybranym zawodzie),
 • rynek edukacyjny (struktura systemu edukacji, analiza ofert szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie i najbliższym rejonie oraz wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, znaczenie uczenia się przez całe życie),
 • planowanie własnego rozwoju (marzenia i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych możliwości, zasobów, planowanie i wybór konkretnej ścieżki edukacyjno-zawodowej i konsekwencje podjętych wyborów).

Warunki współpracy:

 • obecność wychowawcy klasy podczas całych zajęć,
 • sala, w której jest możliwość ustawienia krzeseł w kręgu,
 • białe kartki A4, długopisy dla każdego ucznia.

MÓWIĘ ŁADNIE – cykl zajęć wspomagających rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym

Prowadzący:   mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska – logopeda

Adresaci: dzieci 5-6 letnie (od 4 do 6 osób)

Czas trwania: cykl 10 spotkań 1 raz w tygodniu po 60 minut

Miejsce realizacji: poradnia lub przedszkole

Cele i zakres treściowy:

 • praktyczne ćwiczenia w zakresie rozwijania zasobu leksykalnego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (język, wargi, podniebienie miękkie), ćwiczenia rozwijające percepcje słuchową, ćwiczenia słuchu fonematycznego,
 • gimnastyka narządów mowy na wesoło – propozycje dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

Warunki współpracy:

 • obecność rodziców,
 • przestronna sala dająca możliwość swobodnego poruszania się dzieci.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA.

Prowadzący:   mgr Renata Zielińska – psycholog

mgr Wioletta Kojtych – pedagog

Adresaci: dzieci z rozpoznaniem Zespołu Aspergera, dzieci nadmiernie nieśmiałe/lekowe, dzieci z mutyzmem

Czas trwania: 90 minut raz w tygodniu przez I semestr

Miejsce realizacji: poradnia

Cele i zakres treściowy:

Rozwijanie umiejętności pozwalających na kształtowanie umiejętności prawidłowego budowania relacji z drugą osobą:

 • rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
 • panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie,
 • przestrzegania zasad i norm społecznych,
 • prawidłowych wzorców komunikowania się,
 • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • współpracy w grupie,
 • rozumienia siebie i innych ludzi,
 • poczucia własnej wartości,
 • pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
 • wyrażania siebie i własnego zdania,
 • zachowań asertywnych,
 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,
 • radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami,
 • radzenia sobie ze stresem.

EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ.

Prowadzący:   mgr Renata Zielińska – psycholog

Adresaci: uczniowie  klas IV – VII szkół podstawowych

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • wyposażenie uczniów w wiedzę na temat funkcjonowania procesów poznawczych zaangażowanych w czasie uczenia się oraz w umiejętności stosowania niestandardowych technik ucznie się.

Zakres treściowy:

 • motywacja wewnętrzna, a motywacja zewnętrzna,
 •  prawa pamięci,
 •  warunki „skutecznej nauki”,
 •  dominujący kanał sensoryczny,
 •  techniki pamięciowe i ich zastosowanie.

CYBERPRZEMOC.

Prowadzący:   mgr Renata Zielińska – psycholog

Adresaci: uczniowie  klas VII – VIII szkół podstawowych

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zagrożeń, jakie wiążą się z korzystaniem z mediów elektronicznych, zrozumienie konsekwencji stosowania cyberprzemocy dla sprawcy i jej doświadczania dla ofiary.

Zakres treściowy:

 • czym jest cyberprzemoc,
 •  analiza przypadku,
 •  skutki doświadczania cyberprzemocy u ofiary,
 •  konsekwencje prawne stosowania cyberprzemocy,
 • co robić w sytuacji zetknięcia się z taką sytuacją.

STRES – JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ?

Prowadzący:   mgr Renata Zielińska – psycholog

Adresaci: uczniowie  klas IV – VIII szkół podstawowych

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Miejsce realizacji: szkoła

Cele:

 • poszerzanie wiedzy uczniów na temat objawów, skutków i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Zakres treściowy:

 • stres jako nieodłączna część życia – definicja,
 •  źródła stresu oraz rozpoznawanie objawów,
 •  „łańcuch reakcji” w sytuacji trudnej,
 •  pozytywne i negatywne konsekwencje doświadczania stresu,
 •  jak radzić sobie ze stresem, jak dbać o zdrowie.