Druki do pobrania

Wzór 1wniosek o badanie    Pobierz

Wzór 2 – wniosek o wydanie orzeczenia  Pobierz

Wzór 3 – badanie pediatryczne Pobierz

Wzór 4 – zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego Pobierz

Wzór 5 – zaświadczenie lekarskie dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe  Pobierz

Wzór 6 – badanie okulistyczne Pobierz

Wzór 7 – wniosek dyrektora szkoły o przeprowadzenie diagnozy  Pobierz

Wzór 8 – opinia zespołu nauczycieli o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia  Pobierz

Wzór 9 – opinia Rady Pedagogicznej  Pobierz