Druki do pobrania

Wzór 1wniosek o badanie  Pobierz (pdf)    Pobierz (Word)

Wzór 2 – wniosek o wydanie orzeczenia Pobierz (pdf)   Pobierz (Word)

Wzór 3 – badanie pediatryczne  Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 4 – zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego  Pobierz (pdf) Pobierz (Word)

Wzór 5 – zaświadczenie lekarskie dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe  Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 6 – badanie okulistyczne  Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 7 – wniosek dyrektora szkoły o przeprowadzenie diagnozy  Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 8 – opinia zespołu nauczycieli o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia  Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 9 – opinia Rady Pedagogicznej ucznia szkoły ponadpodstawowej z trudnościami w czytaniu i pisaniu  Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 10 – opinia dotycząca ucznia szkoły podstawowej z trudnościami w czytaniu i pisaniu  Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 11 – opinia szkoły – zindywidualizowana ścieżka kształcenia  Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 12 – zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia   Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 13 – wniosek o terapię   Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 14 – zgłoszenie na warsztaty  Pobierz (pdf)  Pobierz (Word)

Wzór 15 – wniosek o przeprowadzenie działań wspomagających w celu jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki  Pobierz (pdf)   Pobierz (Word)